Sonda

Skąd dowiedziałaś/eś się o Zaczarowanej Sypialni?

ŁÓŻKO TAPCZAN CHAMP sosna pod materac 160x200
Cena: 999,00 zł 1 039,00 zł
szt.
 ŁÓŻKO TAPCZAN CHAMP sosna pod materac 160x200

ŁÓŻKO TAPCZAN CHAMP

Wysyłka w:
14 dni
  • promocja
ŁÓŻKO TAPCZAN BOOMER sosna pod materac 160x200
Cena: 1 089,00 zł 1 116,00 zł
szt.
 ŁÓŻKO TAPCZAN BOOMER sosna pod materac 160x200

ŁÓŻKO TAPCZAN BOOMER

Wysyłka w:
14 dni
  • promocja
ŁÓŻKO TAPCZAN ELEGANT sosna pod materac 160x200
Cena: 1 167,00 zł
szt.
 ŁÓŻKO TAPCZAN ELEGANT sosna pod materac 160x200

ŁÓŻKO TAPCZAN ELEGANT

Wysyłka w:
14 dni
ŁÓŻKO TAPCZAN GALANT sosna pod materac 160x200
Cena: 1 193,00 zł
szt.
 ŁÓŻKO TAPCZAN GALANT sosna pod materac 160x200

ŁÓŻKO TAPCZAN GALANT

Wysyłka w:
14 dni
ŁÓŻKO TAPCZAN HEROS sosna pod materac 160x200
Cena: 1 167,00 zł
szt.
 ŁÓŻKO TAPCZAN HEROS sosna pod materac 160x200

ŁÓŻKO TAPCZAN HEROS

Wysyłka w:
14 dni
ŁÓŻKO TAPCZAN ROCKET sosna pod materac 160x200
Cena: 1 064,00 zł
szt.
 ŁÓŻKO TAPCZAN ROCKET sosna pod materac 160x200

ŁÓŻKO TAPCZAN ROCKET

Wysyłka w:
14 dni
ŁÓŻKO TAPCZAN ROCKY sosna pod materac 160x200
Cena: 1 116,00 zł
szt.
 ŁÓŻKO TAPCZAN ROCKY sosna pod materac 160x200

ŁÓŻKO TAPCZAN ROCKY

Wysyłka w:
14 dni
ŁÓŻKO TAPCZAN SENSATION sosna pod materac 160x200
Cena: 1 064,00 zł
szt.
 ŁÓŻKO TAPCZAN SENSATION sosna pod materac 160x200

ŁÓŻKO TAPCZAN SENSATION

Wysyłka w:
14 dni
ŁÓŻKO TAPCZAN TWARDZIEL sosna pod materac 160x200
Cena: 1 227,00 zł
szt.
 ŁÓŻKO TAPCZAN TWARDZIEL sosna pod materac 160x200

ŁÓŻKO TAPCZAN TWARDZIEL

Wysyłka w:
14 dni
ŁÓŻKO TAPCZAN VISION sosna pod materac 160x200
Cena: 1 193,00 zł
szt.
 ŁÓŻKO TAPCZAN VISION sosna pod materac 160x200

ŁÓŻKO TAPCZAN VISION

Wysyłka w:
14 dni
ŁÓŻKO SYPIALNIANE ASTON sosnowe pod materac 160x200
Cena: 826,00 zł
szt.
ŁÓŻKO SYPIALNIANE ASTON sosnowe pod materac 160x200

ŁÓŻKO SYPIALNIANE ASTON

Wysyłka w:
14 dni
ŁÓŻKO SYPIALNIANE AWINION sosnowe pod materac 160x200
Cena: 416,00 zł
szt.
ŁÓŻKO SYPIALNIANE AWINION sosnowe pod materac 160x200

ŁÓŻKO SYPIALNIANE AWINION

Wysyłka w:
14 dni
ŁÓŻKO SYPIALNIANE BALTIC sosnowe pod materac 160x200
Cena: 901,00 zł
szt.
ŁÓŻKO SYPIALNIANE BALTIC sosnowe pod materac 160x200

ŁÓŻKO SYPIALNIANE BALTIC

Wysyłka w:
14 dni
ŁÓŻKO SYPIALNIANE CAMELOT pod materac 160x200
Cena: 733,00 zł
szt.
ŁÓŻKO SYPIALNIANE CAMELOT pod materac 160x200

ŁÓŻKO SYPIALNIANE CAMELOT

Wysyłka w:
14 dni
ŁÓŻKO SYPIALNIANE LOZANNA sosnowe pod materac 160x200
Cena: 901,00 zł
szt.
ŁÓŻKO SYPIALNIANE LOZANNA sosnowe pod materac 160x200

ŁÓŻKO SYPIALNIANE LOZANNA

Wysyłka w:
14 dni
ŁÓŻKO SYPIALNIANE MARSYLIA sosnowe pod materac 160x200
Cena: 826,00 zł
szt.
ŁÓŻKO SYPIALNIANE MARSYLIA sosnowe pod materac 160x200

ŁÓŻKO SYPIALNIANE MARSYLIA

Wysyłka w:
14 dni
ŁÓŻKO SYPIALNIANE MARTIN sosnowe pod materac 160x200
Cena: 707,00 zł
szt.
ŁÓŻKO SYPIALNIANE MARTIN sosnowe pod materac 160x200

ŁÓŻKO SYPIALNIANE MARTIN

Wysyłka w:
14 dni
ŁÓŻKO SYPIALNIANE REDON sosnowe pod materac 160x200
Cena: 707,00 zł
szt.
ŁÓŻKO SYPIALNIANE REDON sosnowe pod materac 160x200

ŁÓŻKO SYPIALNIANE REDON

Wysyłka w:
14 dni
ŁÓŻKO SYPIALNIANE STANDARD sosnowe pod materac 160x200
Cena: 733,00 zł
szt.
ŁÓŻKO SYPIALNIANE STANDARD sosnowe pod materac 160x200

ŁÓŻKO SYPIALNIANE STANDARD

Wysyłka w:
14 dni

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Produkt dnia

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO https://zaczarowanasypialnia.home.pl

1.    W czasie korzystania ze Sklepu Internetowego https://zaczarowanasypialnia.home.pl Klient może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, a w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej w celu realizacji na jego rzecz usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego przez Administratora Danych Osobowych.
2.    Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu Internetowego w rozumieniu ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Damian Chałupa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ZACZAROWANA SYPIALNIA DAMIAN CHAŁUPA w Krakowie wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, pod adresem, ul. Księdza Meiera 20G/30, 31-236 Kraków, NIP: 7551749507 REGON: 160267035, zwana dalej ADO.
3.    Dane osobowe zbierane w Sklepie Internetowym są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U.2014.1182) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U.2013.1422 ze zm.) wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówienia złożonego przez Klienta, archiwizacji lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez ADO oraz w innych celach określonych w Regulaminie.
4.    ADO dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji przekazanych Sklepowi Internetowemu, a dotyczących Klientów Sklepu Internetowego. ADO z należytą starannością dobiera
i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
5.    ADO sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych
w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia Sklepu internetowego.
6.    Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji usług świadczonych przez ADO
w ramach Sklepu Internetowego.
7.    Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że niepodanie danych określonych w Regulaminie uniemożliwia świadczenie niektórych usług, a w szczególności założenie konta w Sklepie Internetowym jak również realizację zamówienia złożonego przez Klienta.
8.    Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Klienta swoich danych osobowych, Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także może zwrócić się do ADO  z pisemnym żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbioru danych prowadzonego przez ADO, z zastrzeżeniem zdania następnego. ADO może odmówić usunięcia danych, jeżeli Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Sklepie Internetowym naruszył postanowienia niniejszego dokumentu lub Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
9.    W przypadku zmiany danych Klienta, który dokonał rejestracji w Sklepie Internetowym, Klient po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym może zmienić wybrane dane.
10.    Dane osobowe lub informacje dotyczące Klientów mogą zostać udostępnione organom lub osobom trzecim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
11.    ADO może powierzyć przetwarzanie danych osobowych oraz informacji dotyczących Klientów osobom trzecim za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
jak również przekazać uprawnionym organom w przypadku naruszenia Klienta przepisów prawa.
12.    ADO w zakresie niezbędnym do realizacji usługi złożonej przez Klienta, za jego wyraźną zgodą może przekazać dane osobowe:
a.    operatorowi systemu płatności on-line firmie ECARD S.A. z siedzibą w Gdańsku (ul. Arkońska 11, 80-837 Gdańsk) jako administratorowi danych, wpisanemu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem  0000042304, o kapitale zakładowym 16 840 000,00 złotych w całości opłaconym, posiadającym NIP: 5213103040, będąca podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 ze zm.). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania płatności przez ECARD, a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.,
b.    w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy sprzedaży firmie Santander Consumer Finanse S.A. z siedzibą we Wrocławiu, jeżeli Klient dokonał wyboru płatności poprzez system płatności e-Raty Santander Consumer Finanse,
c.    Ceneo sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166) przy ul. Grunwaldzkiej 182 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493884, posiadająca numer NIP 779-24-20-393 oraz numer REGON 30265547 w celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia klientów z przeprowadzonego zakupu lub objęcia zakupu Programem Ochrony Kupujących.
d.    ZPH Bolesław Chałupa – producentowi łóżek i materacy, w zakresie niezbędnym do obsługi dostaw, reklamacji i zwrotów.
13.    ADO wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa, w tym ewentualnej identyfikacji automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego obciążających serwer.
14.    Podczas przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego są używane pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Klienta. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Sklepu Internetowego.
15.    Stosowane przez ADO Cookies są bezpieczne dla urządzeń Klienta. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować Sklepu Internetowy indywidualnie każdemu Klientowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość. ADO stosuje dwa rodzaje Cookies – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Klienta do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Są to piliki obowiązkowe potrzebne do tego, aby możliwe było funkcjonowanie aplikacji lub innych funkcjonalności.
Natomiast „stałe” pliki pozostają na urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach Cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Klienta. Celem zbierania tych plików jest sprawniejsze
i łatwiejsze funkcjonowanie strony.
16.    ADO wykorzystuje Cookies Własne w celu konfiguracji Sklepu internetowego, a przede wszystkim w celu dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Sklepu, analiz i badań oraz audytu oglądalności, w tym tworzenia anonimowych statystyk, a także zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Sklepu.
17.    ADO wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Klienta z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, wykorzystania funkcji interaktywnych
w celu popularyzacji Sklepu internetowego za pomocą serwisów społecznościowych.
18.    Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione
w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są
w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
19.    Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
20.    Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne
na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

zaczarowanasypialnia.home.pl - łóżko pojedyncze, łóżka na wymiar, tapczany, łóżka piętrowe, łóżka podnoszone, łóżko piętrowe ze schodkami, łóżko piętrowe i łóżka sosnowe producent - Kraków
Click Shop | Hosting home.pl